Η επαγγελματική μου δράση ω τεχνικός σύμβουλος εστιάζεται σε συστήματα Cloud Computing με εξειδίκευση σε λύσεις DaaS βασισμένες στο Citrix XenApp/XenDesktop και τις σχετικές υποστηρικτικές τεχνολογίες, Netscaler, Windows Server 2008/2012/2016 και Azure/Office365. Έχω αποκτήσει εκτεταμένη πείρα στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων cloud computing για πελάτες στην ελληνική και κυρίως διεθνή αγορά. Διαθέτω μια σειρά τεχνικών πιστοποιήσεων και έχω αποδεδειγμένη εμπειρία στην παράδοση τεχνικών εκπαιδεύσεων και τεχνικών εγχειριδίων σε διεθνείς πελάτες και τεχνικούς σπουδαστές. Διαθέτω 9+ χρόνια συνολικής πείρας στην Πληροφορική και 7+ χρόνια πείρας σε διδασκαλία μαθημάτων για προετοιμασία τεχνικών πιστοποιήσεων Microsoft και Citrix. Στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με ηχογραφήσεις και ψηφιακή επεξεργασία βίντεο. Ένα ακόμα ενδιαφέρον μου είναι οι ελληνικοί παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί.

Αναλυτικό βιογραφικό

Εκπαίδευση

 • Οκτ 2007 – Σεπ 2008

  School of Electronics and Computer Science, University of Southampton, UK

  Msc in Web Technology

  Αντικείμενα σπουδών
  Βαθμός άριστα (75%). Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος περιελάμβαναν τα ακόλουθα: Web Development Technologies (ASP.NET), Ontology Design in the Semantic Web and Knowledge Management, E-Commerce, E-Business, IT Security, Internet Law. Στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάλυση και αποτίμηση των τεχνικών, επιχειρηματικών και νομικών πτυχών των τεχνολογιών Mobile Web και των συστημάτων mobile e-learning όπως αυτά εφαρμόζονται στην ανώτατη εκπαίδευση. Τελικός βαθμός άριστα 85% . Η διπλωματική μου εργασία εκδόθηκε ως βιβλίο (ISBN 978-3-8383-8766-6) από τον εκδοτικό οίκο LAP Publishing Group.

 • Οκτ 1998 – Φεβ 2005

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  Αντικείμενα σπουδών
  Τελικός βαθμός πτυχίου Λίαν Καλώς (72%). Η διπλωματική εργασία αφορούσε στην σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος syndication (RSS / Atom) για το πρόγραμμα διαχείρισης περιεχομένου του ΕΜΠ (Content Management System), με χρήση τεχνολογιών .ASP.NET, C# και επικεντρώθηκε στις εφαρμογές σε συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (learning management systems). Παρακολούθησα και εξετάστηκα επιτυχώς σε διάφορα εργαστηριακά μαθήματα πάνω σε ψηφιακά και αναλογικά ηλεκτρονικά. Επίσης παρακολούθησα μια σειρά μαθημάτων σχετικών με μαθηματική άλγεβρα και αριθμητική ανάλυση, θεωρία πιθανοτήτων, δίκτυα υπολογιστών, συστήματα τηλεπικοινωνιών, συστήματα βάσεων δεδομένων και συστήματα διαχείρισης περιεχομένου.

Επαγγελματική πείρα

 • Ιουν 2016 – Σήμερα

  Connecticore S.A.

  Senior Cloud Engineer

  Έχω αναλάβει τις ακόλουθες κύριες δράσεις:

  1. Design, deployment και testing νέων cloud services, περιλαμβανομένων των Microsoft Skype for Business, Microsoft Sharepoint και Citrix Sharefile.
  2. Technical lead position σε διάφορα projects, συμπεριλαμβανομένων των Citrix CloudBridge deployment και migration για την Piraeus Bank, ένα XenApp 6.5 και Access Gateway σε XenApp 7.6 και Netscaler migration για την ΕΥΔΑΠ καθώς και ένα Netscaler SDX deployment για την TI Sparkle (MedNautilus).
  3. Οργάνωση εσωτερικού Cloud infrastructure και technical support operations, συ7μπεριλαμβανομένου του migration από rom Citrix App Orchestration σε Citrix XenDesktop 7.12, υλοποίηση διάφορων υπηρεσιών στο Citrix CloudPortal Services Manager (Skype for Business, Sharepoint, Sharefile, XenDesktop, Office365).
  4. Αντίληψη και διαχείριση θεμάτων σχετικά με Cloud MSP business, συμπεριλαμβανομένων των customer cloud on-boarding, application lifecycle και cloud compatibility, internal MSP business processes, end-user requirements και billing integration.
  5. Απόκτηση field experience με την ενασχόληση στο TI Sparkle data center (www.tisparkle.com)
  6. Δημιουργία internal και customer-facing technical documentation και αναφορών προς project managers και customer technical και business points of contact.
 • Ιαν 2011 – Μαι 2016

  Nimateks

  Cloud Systems Engineer

  Οι ρόλοι που έχω αναλάβει αφορούν στην παράδοση τεχνικών workshops σε διεθνείς πελάτες πάνω σε Cloud τεχνολογίες Microsoft και Citrix. Είμαι υπεύθυνος επίσης για την υλοποίηση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη cloud computing συστημάτων βασισμένων σε τεχνολογίες Microsoft/Citrix καθώς και συστημάτων provisioning/billing (OSS/BSS). Παράλληλα είμαι υπεύθυνος για ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης για τεχνολογίες Microsoft και Citrix.

 • Ιουν 2010 – Ιουν 2014

  Εκπαιδευτικό κέντρο Πληροφορικής Intech

  Τεχνιός εκπαιδευτής

  Είχα τον ρόλο τεχνικού εκπαιδευτή στα ακόλουθα προγράμματα τεχνικών πιστοποιήσεων Πληροφορικής: Cisco IT Essentials, CompTIA A+ και ECDL Core / Expert. Συνολική διδακτική εμπειρία 500 διδακτικές ώρες.

 • Ιαν 2010 – Δεκ 2010

  Teleperformance Hellas S.A.

  Τεχνική υποστήριξη 2nd level σε συστήματα ICT

  Είχα τον ρόλο τεχνικού δικτύου για τεχνική υποστήριξη 2nd level προς οικιακούς και εταιρικούς πελάτες των εταιρειών OnTelecoms και Vivodi. Απέκτησα πείρα στην χρήση σύγχρονων εργαλείων CRM/OSS/BSS για network provisioning και troubleshooting. Επίσης εργάστηκα ως τεχνικός σύμβουλος για την Apple UK στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης συσκευών iOS (iPhone, iPod, iPad).

 • Οκτ 2008 – Οκτ 2009

  Atos Origin UK

  Μηχανικός Λογισμικού

  Εκπαιδεύτηκα σε σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού λογισμικού (design patterns) και τεχνικές προηγμένου αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού με τη χρήση εργαλείων Microsoft .NET (.NET 3.5, VSTS, TFS, ASP.NET, C#, VB.NET, AJAX, Javascript, CSS, XHTML, T-SQL, SQL Server Management Studio (2005-2008) / Enterprise Manager (2000), Web Services, Crystal Reports) . Δραστηριοποιήθηκα σε διάφορα έργα, τα οποία αφορούσαν στην ανάλυση και διαχείριση μεγάλων τμημάτων κώδικα .NET, στον σχεδιασμό, κωδικοποίηση και unit testing, στο deployment, στο system testing και στο project management. Απέκτησα εμπειρία σε όλα τα τμήματα του Microsoft .NET development life cycle εργαζόμενος σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο λογισμικού στο Darlington της Αγγλίας (Software Factory). Μερικά από τα χαρακτηριστικότερα έργα στα οποία απασχολήθηκα είναι έργα σχετικά με το ασφαλές πρωτόκολλο PCI-DSS και έργα πελατών της εταιρείας Atos Worldline (www.atosworldline.com).

Δεξιότητες

Δεξιότητες

 • Citrix Netscaler, XenApp/XenDesktop, CPSM, Sharefile
 • MS Windows Server, Powershell, Hyper-V
 • Technical documentation and training
 • Skype for Business/Sharepoint/Exchange Server
 • MS Azure/O365

Πιστοποιήσεις

Τεχνικές πιστοποιήσεις Πληροφορικής

 • Microsoft Certified IT Professional (MCITP, MCP)

  MS certification transcript διαθέσιμο στο https://bit.ly/mscertifications

  Microsoft

 • MCSE: Cloud Platform and Infrastructure Microsoft Certified Solutions Expert

  MS Azure (υπό εξέλιξη)

  Microsoft

 • Certified Citrix Administrator

  CCA XenApp 6.x/XenDesktop 5.x

  Citrix

 • Citrix Certified Expert - Virtualization

  CCE-V (υπό εξέλιξη)

  Citrix

 • Citrix Certified Professional - Virtualization

  CCP-V

  Citrix

 • Citrix Certified Professional - Networking (Netscaler)

  CCP-N

  Citrix

 • Cisco Certified Network Associate

  CCNA

  Cisco

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μου μέσω της παρακάτω φόρμας

Σφάλμα επικοινωνίας
Το μήνυμα στάλθηκε, ευχαριστώ.